Ostatnie uaktualnienie: 02.07.2022 (w. 1.8)

Pobierz wersję 1.8 AlfaCADa (polska wersja)

Foldery Background i Obiekty z fotorealistycznymi wzorami i obrazami, do rozpakowania w głównym folderze AlfaCAD

Darowizna

Liczy się każdy pieniądz. Dziękuję za Twoje wsparcie.


Jaka jest różnica między wersjami 32-bitową i 64-bitową?

Wersja 32-bitowa jest przeznaczona zarówno dla 32-bitowego, jak i 64-bitowego systemu Windows, wersja 64-bitowa jest przeznaczona tylko dla 64-bitowego Windows.

Nie ma znaczącej różnicy w szybkości działania programu w każdym z systemów. Różnica dotyczy zasobów pamięci, którą program może przydzielić do wczytywania i edycji rysunku, w szczególności rysunku zawierającego mapy bitowe o dużym rozmiarze i gęstości, gdzie duże zasoby dostępnej pamięci są szczególnie cenne dla płynnego panoramowania lub zmiany skali prezentacji rysunków dużych formatów. Dzięki wirtualnemu obrazowi całego formatu rysunku w zadanej precyzji, wszystkie operacje wyświetlania rysunku z bitmapami są wielokrotnie szybsze niż te same operacje z wyłączoną opcją obrazu wirtualnego lub niemożliwą ze względu na ograniczoną pamięć, ale niezbędne zasoby pamięci do stworzenia obrazu wirtualnego są tym większe, im większe i gęstsze są obrazy bitmapowe i im większa jest ustawiona precyzja rysunku. W przypadku 32-bitowej wersji AlfaCADa limit pamięci wynosi 2 GB na instancję programu, 64-bitowy AlfaCAD umożliwia adresowanie i używanie tyle pamięci, ile jesteś w stanie kupić …