(05/02/2021 v. 0.98)

Inne nowości 03/02/2021 v. 0.97

Zainspirowany rysunkami dostarczonymi mi do testów przez mojego utalentowanego siostrzeńca Witolda, przekonwertowanymi z formatu DXF, dodałem kilka rozszerzeń funkcji „Hatching”. Po pierwsze, AlfaCAD otrzymał „solidny” wzór, czyli po prostu wypełnienie kolorem, które istnieje również w innych programach CAD. Więc teraz nie tylko regularne obszary, takie jak prostokąty, trójkąty, koła, obszary elipsoidalne mogą być wypełnione jednolitym kolorem, teraz można również wypełnić wszelkie nieregularne obszary. Odkryłem też że również na bardzo, bardzo technicznych rysunkach, używając bardzo symbolicznego sposobu wyrażenia idei technicznych, takich jak schematy elektryczne, schematy funkcjonalne itp., wypełnianie jednolitym kolorem kształtu będącego składową symbolu urządzenia (używając funkcja kreskowania) jest powszechnie stosowaną praktyką nawet w przypadku regularnych kształtów, takich jak trójkąty lub prostokąty. Ok, w porządku, AlfaCAD ma również tę funkcję. Poniżej abstrakcyjny przykład kreskowania „solidnym” wzorem (wypełnienia), a także przykład wypełnienia bardzo nieregularnego kadłuba statku Wikingów.

Rozszerzając funkcję „Kreskowanie”, nie mogłem się powstrzymać przed dalszymi rozszerzeniami. Po drugie dodałem wybór wzoru z folderu, a nie tylko z listy. Wybór wzoru kreskowania z listy wymaga bardzo precyzyjnych i unikalnych nazw wzorów lub każdy wzór związany z nazwą musi zostać zapamiętany. Jest to łatwe przy tuzinie wzorów. Przy dwunastu tuzinach staje się to problemem. Więc obok wyboru wzoru z menu, pokazanego na lewym obrazku poniżej, AlfaCAD oferuje teraz również wybór z folderu próbek, pokazanego na prawym obrazku:

Jeśli wybrana jest funkcja „Folder wzorów”, próbki wzorów z folderu pojawiają się w podzielonym na strony oknie dialogowym. Kliknięcie dowolnego przycisku powoduje wybranie wzoru, aby kontynuować funkcję kreskowania, zmienić kąt, skalę, punkt bazowy, kolor linii kreskowania, grubość linii lub typ, cokolwiek jest konieczne, aby ostatecznie zakreskować obszar.

Poniżej okno dialogowe strony próbek wzorów, a następnie wszystkie wzory, gdy wielkość próbki została zminimalizowana za pomocą przycisków pomocniczych:

Pracując nad rozszerzeniem funkcji „Kreskowanie”, dodałem również 80 nowych wzorów kreskowania. Poniżej na pierwszym obrazku pokazane są wszystkie „starsze” wzory, na kolejnym – „nowe”:

Obecnie AlfaCAD posiada ponad 150 wzorów kreskowania oraz wypełnienie kolorem. Dostępna jest praktycznie nieograniczona liczba wzorów, które użytkownik może rozszerzyć w taki sam sposób, jak zrobił to autor. Oto przepis:

  1. Definicja wzoru kreskowania AlfaCAD jest praktycznie zgodna z definicją wzoru w programie Autocad. Nie jest trudno znaleźć online darmowe wzory kreskowania, tak też zrobił autor programu. Jeśli ktoś zaproponuje Ci pobranie czegoś za darmo, nie wahaj się, zrób to, a opotem po prostu powiedz „Dziękuję” w dowolnej formie. Moim sposobem jest opublikowanie nazwy autorów i wskazanie adresu strony internetowej, aby spopularyzować ich pracę wśród tych, którzy mogą być zainteresowani aby handlować z nimi, zostać klientem lub przynieść im korzyści w jakiejkolwiek innej formie.
  2. Otwórz www.cadhatch.com, a następnie przejdź do „Free Hatch Patterns” a znajdziesz kilka folderów z darmowymi wzorami kreskowania AutoCAD.
  3. Aby zademonstrować jak dodać nowy wzór, zróbmy to dla prostego przykładu: z Checkerplate Hatch Patterns pobierz: HCHEQ3BS . Wygląda to tak:

*HCHEQ3BS,HCHEQ3BS
90,0.2,0.1,0,1,0.4,-0.6
90,0.7,0.6,0,1,0.4,-0.6
0,0.5,0.3,0,1,0.4,-0.6
0,0,0.8,0,1,0.4,-0.6
90,0.3,0.1,0,1,0.4,-0.6
90,0.8,0.6,0,1,0.4,-0.6
0,0,0.9,0,1,0.4,-0.6
0,0.5,0.4,0,1,0.4,-0.6
0,0,0.7,0,1,0.4,-0.6
90,0.6,0.6,0,1,0.4,-0.6
90,0.1,0.1,0,1,0.4,-0.6
0,0.5,0.2,0,1,0.4,-0.6

Skopiuj ten tekst, a następnie otwórz plik WZORCE.ini w swoim głównym folderze ALFACAD, a na końcu pliku wklej ten wzór. Musisz wprowadzić kilka drobnych zmian. Spójrz, jak to powinno wyglądać:

HCHEQ3BS=5; Szachownica 3 linie
90,0.2,0.1,0,1,0.4,-0.6
90,0.7,0.6,0,1,0.4,-0.6
0,0.5,0.3,0,1,0.4,-0.6
0,0,0.8,0,1,0.4,-0.6
90,0.3,0.1,0,1,0.4,-0.6
90,0.8,0.6,0,1,0.4,-0.6
0,0,0.9,0,1,0.4,-0.6
0,0.5,0.4,0,1,0.4,-0.6
0,0,0.7,0,1,0.4,-0.6
90,0.6,0.6,0,1,0.4,-0.6
90,0.1,0.1,0,1,0.4,-0.6
0,0.5,0.2,0,1,0.4,-0.6

Zmiany dotyczą jedynie nagłówka wzoru. Składnia jest następująca:

nazwa_wzoru=skala; komentarz

Skala to współczynnik używany do określenia początkowej skali (rozmiaru) wzoru. Zawsze można to zmienić dodatkowym współczynnikiem dostępnym w menu pomocniczym kreskowania. Wszystkie definicje linii pod nagłówkiem pozostają niezmienione.

4. Zapisz WZORCE.ini, a nowy wzór kreskowania będzie gotowy do wypełnienia dowolnego obszaru na rysunku. Wszystkie definicje kreskowania są wczytywane podczas uruchamiania programu. Jeśli dodasz nowe wzory, nie zapomnij o ponownym uruchomieniu AlfaCADa.

Dobrze jest utworzyć blok próbki kreskowania dla nowego wzorca, tak jak to wyjaśniono w Podręczniku użytkownika w rozdziale 11.4.6. jednak nie jest to obowiązkowe aby nowy wzór działał. Obiecuję, że w następnej wersji AlfaCAD taki blok będzie generowany automatycznie. Blok próbki jest bardzo przydatny do oceny kąta, skali lub odległości linii we wzorze podczas procedury kreskowania.