3. Polecenia pomocnicze


3.1. Menu usługowe (pomocnicze)

Menu usługowe (pomocnicze) zawiera funkcje pełniące istotną rolę w procesie tworzenia rysunku. Podstawowe, stałe elementy menu obejmują następujące opcje:

/Punkt/ - lokalizacja punktu względem istniejących obiektów:

/Ekran/ - funkcje sterujące wyświetlaniem rysunku:

/Parametry/ - ustalanie podstawowych parametrów obiektów i opcji edycyjnych. Wszystkie opcje pamiętane są w zbiorze źródłowym rysunku i przywracane przy jego ponownej edycji. Prototypy zbiory tych wartości przy edycji nowego rysunku odczytywane są z rysunku prototypowego.

/Warstwy/ - ustalanie atrybutów warstw rysunkowych

/Miara/ - wyznaczanie położenia punktu, odległości pomiędzy dwoma (lub wieloma) punktami, wyznaczanie kąta pomiędzy trzema punktami, kalkulator inżynierski, lista parametrów.

/Znajdź/ - poszukiwanie tekstów (atrybutów) o zadanej wartości tekstowej. Program poszukuje kolejno tekstów (atrybutów) których początkowa wartość tekstowa odpowiada zadanemu łańcuchowi znaków. W przypadku znalezienia, kursor ustawiany jest w punkcie wstawienia tekstu.

Zmienne elementy menu obejmują między innymi następujące opcje:

3.2. Pomoc ("Help")

Naciśnięcie klawisza F1 powoduje wyświetlenie menu "Help" zawierającego opis skrótów klawiszowych.