19. “Help”

AlfaCAD oferuje funkcję „Pomoc”, która jest dostępna przez cały czas rysowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy otwarte jest okno dialogowe, np. do drukowania, kreślenia, edycji parametrów warstw, wybierania koloru obiektu itp. Wszędzie indziej, również podczas uruchamiania innej funkcji, "Pomoc" w postaci długiego menu pokazuje wszystkie klawisze funkcyjne, z komentarzem jaką funkcję każdy z nich realizuje.

Istnieje również możliwość wyboru dowolnej funkcji bezpośrednio z menu, aby zademonstrować działanie każdego klawisza lub kombinacji klawiszy. To nie tylko demonstracja, każda funkcja jest rzeczywiście wykonywana, o ile faza rysowania pozwala na działanie funkcji (np. określony punkt z celownikiem działa tylko wtedy, gdy rysowany jest dowolny obiekt; jeśli wcześniej nie wybrano żadnej funkcji rysowania, ta opcja skrótu celownika nie będzie działać).

Dostęp do „Pomocy” można uzyskać za pomocą klawiszy {F1} lub {F12}.

Menu „Pomoc” zawiera ponad 70 klawiszy lub kombinacji klawiszy, podzielonych na sekcje:
NARZĘDZIA – różne klawisze {Space}, {Ins}, {Backspace}, {Tab},{F11}, {Ctrl-Ins}, {Ctrl-Home}, {Ctrl-End}, {Ctrl-Q}
EDYCJA
– klawisze {F2} … {F10}
EKRAN
– klawisze {Ctrl-F1} … {Ctrl-F10}
CECHY
– klawisze {Alt-F1} … {Alt-F10} z wyj\atkiem {Alt-F5} … {Alt-F7}
MIARA –
klawisze {Alt-F5} … {Alt-F7}
WARSTWY
– klawisze {Alf-1} … {Alt-0}, {Alt-++, {Alt--} i {Ctrl-F11}, {Ctrl-F12}
KROK WSKAŹNIKA
– klawisz {Shift-F1}
CELOWNIK
– klawisze {Shits-F2} … {Shift-F10} oraz klawisze kontekstowe {K},{B},{S},{P},{C},{R},{T},{N},{U}