13. Odszukanie i zmiana tekstów

13.1. Funkcja /Znajdź/

Funkcja pozwala na odszukiwanie tekstu który rozpoczyna się zadanym łańcuchem znaków. Kolejne wywoływanie funkcji powoduje odszukanie kolejnego tekstu, aż do końca rysunku, a następnie od początku, czyli pierwszego tekstu. Funkcja ta jest dostępna z menu głównego oraz w menu pomocniczym z którego może być wykonywana w czasie realizacji innej funkcji.

13.2. Funkcja /zmień Teksty/

Menu główne AlfaCAD zawiera funkcję /zmień Teksty/ pozwalającą na zmianę tekstów według zadanego wzorca, bądź automatyczną numerację a w zasadzie indeksację ciągu tekstów.

Dostępne są dwie opcje:

/Zmień teksty/
/Automatyczne numerowanie/

Każda z opcji wymaga wybrania tekstów do zmiany w sposób ogólnie przyjęty dla większości funkcji AlfaCAD, gdzie zastosowanie mają również dostępne opcje menu pomocniczego jak:

/ostatni Blok/
/wszystkie Teksty/
/Cross/Okno/
/dodaj/usuń/

13.2.1 Zmiana tekstów

Po wybraniu tekstów, następnym krokiem jest podanie kolejno następujących parametrów:

 1. Szukaj (istniejący łańcuch znaków, nazwany tutaj jako „A”)

 2. Zamień na (docelowy łańcuch znaków, nazwany tutaj jako „B”)

 3. opcja zmiany :
  -
  * A * → * B * (oznacza zmianę łańcucha "A" na "B" z dopuszczeniem dowolnego prefiksu i sufiksu)
  -
  A * → B * (dowolny sufiks)
  -
  * A → * B (dowolny prefiks)
  -
  A → B (zmiana pełnych łańcuchów znaków)

 4. sposób zmiany:
  -
  Zmień wszystkie
  -
  Potwierdzenie każdy

13.2.2 Automatyczne numerowanie

Po wybraniu tekstów, następnym krokiem jest podanie kolejno następujących parametrów:

 1. Szukaj (istniejący łańcuch znaków, nazwany tutaj jako „A”)

 2. Pierwszy symbol (docelowy łańcuch znaków, nazwany tutaj jako „Bx” gdzie „x” jest pierwszym numerem ciągu symboli w postaci liczby całkowitej)

 3. opcja zmiany :
  -
  * A * → * Bx * (oznacza zmianę łańcucha "A" na "B" z dopuszczeniem dowolnego prefiksu i sufiksu)
  -
  A * → Bx * (dowolny sufiks)
  -
  * A → * Bx (dowolny prefiks)
  -
  A → Bx (zmiana pełnych łańcuchów znaków)